Interiérové moridlá

ICA zostavila obsiahly rozsah výrobkov moridiel, vodou riediteľných aj rozpúšťadlových, ktoré je možné využívať rôznymi spôsobmi v závislosti od požadovaného efektu, použitého dreva a techniky nanášania.

Brožúra Iridea Moridlá v PDF na stiahnutie.

IN – rozpúšťadlové koncentráty moridiel

Popis: Rozpúšťadlové moridlá, všetky riediteľné riedidlom alebo vodou (v rôznych pomeroch podľa požadovanej sýtosti daného odtieňa); okrem IN47 a IN914, ktoré sa riedia iba riedidlom. IN61 sa nesmie riediť acetónom. Tieto moridlá je možné nanášať na akýkoľvek drevený typ povrchu.

CNA – vodou riediteľné koncentráty moridiel

Popis: Vodou riediteľné moridlá, s vysokou koncentráciou a dlhotrvajúcou svetlostálosťou.

INV – patina

Popis: Ľahko brúsiteľné rozpúšťadlové patinovacie moridlá. Sú odporúčané hlavne na rustikálny nábytok. Na požiadanie je okrem základných odtieňov možné namiešať rôzne odtiene patiny. Čierna a biela sú dostupné aj vo vodou riediteľnej verzii.

TP – pastelové moridlá

Popis: Rozpúšťadlové moridlá na dosiahnutie pastelových odtieňov dreveného nábytku.