Krycie nátery

Tintometrický systém ICA COLOR ponúka zákazníkom vyčerpávajúci rozsah krycích farieb. V tomto systéme je možné vyrobiť akýkoľvek typ náteru (vodou riediteľný, polyuretánový, nitro, akrylátový, pred-tužený) v akejkoľvek farbe z farebných vzorkovníkov ICA RAL a  NCS.

ICA farby

Vzorkovník obsahuje 160 farieb, ktoré sú dostupné v nasledovných typoch náterov:

  • POLYURETÁNOVÉ – vysoko lesklé, polo-lesklé, matné a polo-matné na interiér a exteriér.
  • VODOU RIEDITEĽNÉ – vysoko lesklé, polo-lesklé, matné a polo-matné na interiér a exteriér.

RAL farby

Vzorkovník obsahuje 195 farieb, ktoré sú dostupné v nasledovných typoch náterov:

  • POLYURETÁNOVÉ – vysoko lesklé, polo-lesklé, matné a polo-matné na interiér a exteriér.
  • VODOU RIEDITEĽNÉ – vysoko lesklé, polo-lesklé, matné a polo-matné na interiér a exteriér.

NCS farby

NCS INDEX 1950 original

Vzorkovník obsahuje 1950 farieb, ktoré sú dostupné v nasledovných typoch náterov:

  • POLYURETÁNOVÉ – vysoko lesklé, polo-lesklé, matné a polo-matné na interiér a exteriér.
  • VODOU RIEDITEĽNÉ – vysoko lesklé, polo-lesklé, matné a polo-matné na interiér a exteriér.