ARBOREA starostlivosť a údržba okien

 

ARBOREA – starostlivosť a údržba okien

Vonkajšie rámy a okenice sa dajú ochrániť a udržiavať v perfektnom stave jednoduchým dodržiavaním nasledovných údržbových procedúr.

Vodou riediteľné nátery ICA sú vyvinuté špeciálne na efektívnu, dlhotrvajúcu ochranu drevených povrchov vo vonkajšom prostredí, udržujúc ich estetický vzhľad po dlhý čas, pretože:
–         obsahujú pigmenty a UV filtre, ktoré chránia drevený povrch a zabraňujú žltnutiu a krehnutiu náteru;
–         obsahujú konzervačné substancie, ktoré zabraňujú šíreniu húb a plesní;
–         podliehajú prísnym testom v interných laboratóriách podľa UNI EN noriem: odolnosť voči zlepovaniu, odolnosť voči kvapkám vody, test starnutia v prirodzených podmienkach, test starnutia v simulovaných podmienkach, hodnotenie priepustnosti pár;
–         sú tiež testované externými  laboratóriami, ktoré vykonávajú testy podľa príslušných noriem a takto overujú kvalitu vyvinutých produktov.

Pred čím by mali byť vonkajšie rámy a okenice chránené?

(okná, okenice, francúzske okná, dvere)

Z chemického hľadiska sa drevo skladá zo 70% vody, 28,5% organických substancií a 1,5% minerálnych substancií. Medzi hlavné organické substancie patrí lignín a celulóza – ktoré tvoria skelet stromu – živice, vosky, glukozidy, taníny, škroby a tuky, ktoré slúžia ako energetické rezervy na isté vegetatívne periódy. Prirodzené aj umelé schnutie dreva znižuje jeho obsah vody zo 70% na približne 12-15%.

Drevo je organický materiál, ktorý vyžaduje špeciálnu starostlivosť a pozornosť, obzvlášť ak je umiestnené vonku, kde je vystavené agresii od rôznych atmosférických vplyvov, ktoré oslabujú jeho fyzikálne vlastnosti aj prirodzenú krásu. Preto je rozhodujúce ochrániť ho od jeho prirodzených nepriateľov využitím preventívnych opatrení.

Príčiny zhoršovania dreva a náteru

Ultrafialové lúče majú fotolytický vplyv (chemické zmeny spôsobené svetlom) na lignín a za prítomnosti kyslíka tiež spôsobujú ďalšiu polymerizáciu náterového filmu, ktorý sa stáva krehkým (sklovinatenie) a teda náchylným na ošúpanie a praskanie.

Primeraná ochrana sa dá dosiahnuť použitím pigmentovaných lazúr, alebo použitím UV filtračných prísad s transparentnými produktmi, napriek tomu sa vždy odporúča pridať malé percento pigmentov do týchto transparentných lazúr v každom prípade.

– Do poškodeného alebo oslabeného náteru preniká vlhkosť a spôsobuje pučanie a rozširovanie, čo vedie k mechanickým pohybom, ktoré môžu vyústiť do odstránenia náteru. Aj dážď môže presakovať do popraskaného náteru a spôsobiť tak farebné zmeny dreva, ktoré zosivie. Naopak, keď stúpa teplota, nasiaknutá vlhkosť sa mení na paru a vyvíja tlak smerom von, a ak náter nie je dostatočne priepustný, tiež vyvolá odlepenie náteru. V čase bezprostredne po inštalácii rámu, bezprostredne po aplikácii náteru a prítomnosti vysokej vlhkosti sa môže objaviť bielenie náteru kvôli neúplnému vyschnutiu. Tento jav sa však rýchlo stratí bez spôsobenia trvalej škody na povrchu.

Vysoké teploty pôsobia na drevo iným spôsobom ako náterový film, kvôli faktu, že povrch a náter majú rôzne koeficienty teplotnej roztiažnosti. Teplotná roztiažnosť dreva je veľmi nízka, kým roztiažnosť živice môže byť 5 až 6 krát vyššia. Počas leta môžu tmavo zafarbené rámy vystavené na priamom slnku dosiahnuť teplotu70°C a teda náter má tendenciu roztiahnuť sa oveľa viac ako drevo, a ak sa táto zmena (veľkosti) opakovaná po istý čas, môže to spôsobiť odlupovanie náteru.

Huby (modranie alebo hnilobné huby) sa môžu v dreve rozvinúť ak vlhkosť prekračuje 20% a drevo nie je vhodne chránené proti biocídom.

Modrajúce huby žijú na substanciách v bunkách dreva, ale mechanické vlastnosti dreva vlastne nenarúšajú.

Ich prítomnosť je zjavná cez zmeny vo farbe, ktorá sa pohybuje od bridlicovo sivej po čierno modrú a hyfa huby môže preniknúť do náteru.

Hnilobné huby môžu mať dokonca deštruktívny vplyv na samotné drevo, kvôli enzymatickej aktivite podhubia na stenách buniek.

Postup na vykonávanie údržby

Obsah sady na údržbu okien
–         Fast Cleaner, neutrálny tekutý čistič na čistenie vonkajších rámov a okeníc;
–         Easy Coat, transparentný vodou riediteľný kondicionér na bežné oživenie;
–         Fast Finish, transparentný vodou riediteľný lak;
–         Latexové rukavice;
–         Brúsna hubka;
–         Mikrovláknová utierka na nanášanie Easy Coat;
–         Krycia páska;
–         Štetec na vodou riediteľné nátery.

 Ako testovať náter

Na správnu údržbu sa odporúča skontrolovať povrch aspoň každých 6 mesiacov – pričom sa treba zamerať či nie je náter príliš tenký alebo matný a uistiť sa, že nie sú na ňom praskliny alebo iné zmeny. Obzvlášť dôležitý bod sú vlákna dreva na laterálnych rámoch okien, ktoré nachádzajúc sa veľmi blízko prahov okien, kde sa často hromadí voda, môžu nasiaknuť vlhkosť. Toto môže spôsobiť sivé sfarbenie a pohyb rámu v spojoch, pričom popraská náter.

Čo robiť

Pravidelná vhodná údržba rámu predĺži jeho životnosť. Skladá sa zo 4 typov operácií na ochranu dreva.

  1. 1_Čistenie: smog zmiešaný s dažďom generuje kyslé roztoky, ktoré korodujú náter, takže je veľmi dôležité zabezpečiť, že tieto častice nezostávajú na povrchu po dlhý čas.

  Spôsob aplikácie:
  –         povrch starostlivo vyčistiť s použitím Fast Cleaner, alebo alternatívne s neutrálnym čistiacim prostriedkom.
  –         Dôkladne opláchnuť vodou a nechať vyschnúť.
  Upozornenie:
  Nepoužívať alkohol alebo rozpúšťadlá

   1. 2_Opravy: táto veľmi jednoduchá operácia obnovuje celistvosť filmu v prípade škrabancov, čiar, prasklín a pod. Celkom postačí naniesť vrstvu transparetného vodou riediteľného Fast Finish použitím štetca na poškodené časti povrchu.

   Opravy sa vykonávajú ľahko a môžu sa urobiť vždy, keď sa objavia nedostatky, takže rám bude udržiavaný v perfektnom stave a zabráni sa tak potrebnosti závažnejších a nákladnejších opráv.
   Spôsob aplikácie:
   –         Prebrúsiť celý povrch s brúsnym papierom alebo hubkou o zrnitosti P320, aby sa odstránila špina a zlepšila priľnavosť následného náteru.
   –         Navlhčiť utierku a povrch starostlivo vyčistiť
   –         zakryť všetky sklené povrchy hárkom papiera s použitím maskovacej pásky
   –         aplikovať bezfarebný vodou riediteľný Fast Finish s použitím štetca, bez riedenia. Natierané okno môže byť postavené zvisle, pričom je potrebné dávať si pozor a neaplikovať príliš hrubú vrstvu náteru, inak bude dlho schnúť. Počiatočný mliečny efekt náteru sa stratí hneď ako náter vyschne a ten zostane transparentný.
   –         Po 6-8 hodinách sa môže natrieť druhá vrstva alebo sa okno môže zavesiť na svoje miesto.
   –         odporúčame počkať 24-36 hodín pred zatvorením okna alebo dverí, pretože náter ešte nemusí byť úplne vyschnutý a rámy sa môžu navzájom zlepiť.
   Upozornenie:
   –         ak okná schnú v priestoroch s veľmi vysokou úrovňou vlhkosti, čas schnutia sa výrazne predĺži a na povrchu sa môžu objaviť biele fľaky. Je dobré osvojiť si pravidlá a nechávať okná schnúť bez vystavenia na slnku a pri teplotách nad10°C.
   –         použitý štetec je potrebné umyť mydlom a vodou, nechať vyschnúť a skladovať vodorovne a nádobu s náterom bezprostredne po použití uzatvoriť pôvodným vrchnákom, aby sa do nej nedostával vzduch.
   –         Náter skladovať na chladnom mieste, kde nehrozí zmrznutie.

   3_Oživenie náteru: S odstupom času sa náter prirodzene opotrebuje a je preto potrebné vykonať ošetrenie s použitím vodou riediteľného kondicionéru Easy Coat. Oživenie náteru je potrebné vykonať ešte kým je náter stále v dobrom stave, pretože ak je ochranná vrstva oslabená, zvyšuje sa paropriepustnosť a obnovenie sa sťažuje.
   Spôsob aplikácie:
   –         Easy Coat sa natiera priamo na ošetrovaný povrch. V prípadoch kedy je povrch silne znečistený prachom a nečistotami, odporúča sa povrch vyčistiť s použitím Fast Cleaner.
   –         Po aplikácii Easy Coat, utrieť povrch s použitím mikrovláknovej utierky až kým je produkt rovnomerne rozotrený. Akékoľvek pozostatky na skle nespôsobujú žiadny problém, pretože náter sa dá ľahko odstrániť s tou istou utierkou.
   Upozornenie:
   Odporúčame použiť Easy Coat najmenej tri až štyri krát do roka, aby okná boli udržiavané v perfektnom estetickom stave.

   4_Obnovenie
   Tento krok by sa mal len v prípade, ak z nejakého dôvodu neboli prevádzané operácie čistenia, opravy a ošetrovanie. V tomto prípade je potrebné rekonštruovať náter, pretože kvôli nedostatočnej alebo žiadnej údržbe sa ošúpal, popraskal alebo znehodnotil vo veľkom rozsahu alebo sa pod neho dostala voda.
   Spôsob aplikácie:
   –         povrch okna prebrúsiť brúsnym papierom o zrnitosti P150 a povrch následne starostlivo vyčistiť.
   –         Naniesť vodou riediteľný primer s použitím štetca, v tom istom farebnom odtieni ako originálny náter, na všetky miesta kde je drevo vyblednuté a nechať 8 hodín vyschnúť.
   –         Zľahka rovnomerne prebrúsiť brúsnou hubkou tak, aby sa primer neprebrúsil, a následne aplikovať štetcom dve vrstvy vodou riediteľnej lazúry Fast Finish bez riedienia; predtým je potrebné sklené časti zakryť hárkom papiera s použitím maskovacej pásky.
   Upozornenie:
   Na dosiahnutie lepšieho povrchu je možné lazúru Fast Finish aplikovať špeciálnou pištoľou 001658U15.

   Informácie v tomto článku sú založené na našich najlepších poznatkoch a odborných skúsenostiach. Výrobca nenesie zodpovednosť v prípade nedodržania podmienok použitia. Výrobca neakceptuje žiadnu zodpovednosť, v prípade ak sú podmienky používania produktov mimo jeho kontroly.