ARBOREA SUN

VODOU RIEDITEĽNÉ NÁTERY NA DREVENÉ RÁMY A OKENICE

KVALITA ZO SLNEČNÉHO SVETLA – SKÚSENOSŤ A KVALITA SA NEBOJA VÝZVY

ICA vyvíja vodou riediteľné nátery na vonkajšie použitie už viac ako dve dekády a má teda nahromadené bohatstvo skúseností v tejto oblasti, čo umožňuje veľmi presne vybrať surové materiály a receptúry, ktoré sa najviac hodia na dané použitie.

Spolu s laboratórnymi testami, ktoré dodávajú základné informácie v relatívne krátkych časových rámcoch, ICA vykonáva tiež testy prirodzených poveternostných vplyvov na rôznych miestach.

Už od svojich najskorších formulácií vodou riediteľných náterových produktov, ktoré sa datujú od neskorých 80-tych rokov, ICA použila svoje R&D laboratóriá (R&D = research and development = výskum a vývoj, pozn.) na priebežné vykonávanie testov vonkajšej trvácnosti.

V roku 1996 začalo chemicko/fyzikálne oddelenie v laboratóriách v Civitanova Marche vykonávať na domácej pôde testy umelého starnutia [QUV].

Pri vývoji svojich produktov používa ICA aj medzinárodné renomované nezávislé laboratóriá na hodnotenie trvácnosti povrchovej úpravy, vrátane Q-Lab [USA], Catas [Italy], WKI a IFT Rosenheim [Germany].

PROJEKT ARBOREA SUN

Projekt ARBOREA SUN, ktorý analyzuje výkonnosť vodou riediteľných náterov ICA na exteriér, začal v roku 2010 v spolupráci s technologickým partnerom Q-Lab.

Q-Lab je akreditované laboratórium, ktoré sa zaoberá testovaním trvácnosti materiálov. Bolo založené v roku 1956 v Ohiu v Spojených štátoch a má pobočky v Nemecku, Spojenom kráľovstve a Číne.

Jeho QUV test zrýchleného starnutia je najširšie používaným nástrojov svojho typu vo svete.

 

PRIRODZENÉ STARNUTIE_FLORIDA

Test prirodzeného starnutia vykonávaný na stanici Q-Lab v Homestead na Floride, umožňuje overiť výkonnosť náterov ICA v teplých/vlhkých klimatických podmienkach. Množstvo energie produkovanej solárnou radiáciou a percento relatívnej vlhkosti v tejto polohe spolu dávajú jasnú predstavu o náročnosti testov a zásadnej námahe, ktorej je povrchovo upravená drevená vzorka vystavená.

Klíma na Floride

Zemepisná šírka: 25°27’Severne _ Zemepisná dĺžka: 80°20’ Západne

Ročná slnečná energia: 6588 MJ/m2

Priemerná ročná teplota: 24°C

Priemerná ročná vlhkosť: 70% RH

 

ZRÝCHLENÉ PRIRODZENÉ STARNUTIE_ARIZONA

Pokiaľ ide o overenie efektívnosti náterových látok v podmienkach výnimočnej expozície, ICA prekonáva testy prírodného starnutia v klíme na Floride a dáva svoje produkty testovať dokonca do nehostinného prostredia arizonskej púšte.

Teplá/suchá klíma v Arizone je charakteristická veľmi intenzívnym slnečným svetlom, veľmi vysokými teplotami, ktoré dosahujú až46°C v lete, minimálnymi zrážkami a veľmi nízkou vlhkosťou.

Expozícia na slnku je o približne 20% vyššia než na Floride. V priebehu jedného roka svieti na vzorky priemerná energia vo forme slnečných lúčov 8000 MJ/m2.

Súčasne s veľmi vysokou teplotou počas dňa, noci sú v arizonskej púšti všeobecne chladné. Ako také sú drevený povrch a povrchová úprava na ňom kvôli extrémnym teplotným zmenám medzi dňom a nocou vystavené značnému stresu.

Klíma v Arizone

Zemepisná šírka: 33°23’Severne _ Zemepisná dĺžka: 112°35’Západne

Ročná slnečná energia: 8004 MJ/m2

Priemerná ročná teplota: 21°C

Priemerná ročná vlhkosť: 35% RH

Na overenie výkonnosti náterov v ešte extrémnejších podmienkach ICA v spolupráci s Q-Lab implementovala program zrýchleného starnutia označovaný ako Q-TRAC Natural Sunlight Concentrator (koncentrátor prírodného slnečného svetla, pozn.).

Tento systém umožňuje koncentrovať pomocou série zrkadiel slnečné lúče na testovaný panel. Týmto spôsobom sa koncentrovanými prirodzenými slnečnými lúčmi kladie na testovanú vzorku povrchovej úpravy veľmi vysoká úroveň stresu.

Okrem toho, počas dňa špeciálny mechanizmus umožňuje sledovať pohyb slnka, aby sa zabezpečilo maximálne vystavenie po celý čas. Týmto spôsobom je súčet UV žiarenia približne päťkrát vyšší než pri prirodzenom vystavení na Floride.

Navyše, od západu až po východ slnka je testovaná vzorka vystavená cyklu zvlhčovania použitím naprogramovaného striekania. Test je teda extrémne náročný, nielen kvôli obsiahnutej energii, ale aj kvôli umelo vyvolanej vlhkosti.

Test vykonávaný v Arizone kombinuje rýchlosť, ktorá je charakteristická pre zrýchlený test starnutia so spoľahlivosťou úplného spektra prirodzeného slnečného svetla.

Otáčanie za slnkom

Ráno                                                    Poludnie                                               Popoludnie

ENERGETICKÝ VÝKON SLNKA

Termonukleárna fúzia, ktorá vychádza zo slnka, uvoľňuje enormné množstvo energie vo forme elektromagnetickej radiácie. V momente, keď prenikne do atmosféry, časť tejto energie dosiahne zemský povrch s intenzitou porovnateľnou s približne 15 tisíc násobkom súčasnej celosvetovej spotreby energie.

Slnečné svetlo, spolu s vlhkosťou, ohrozuje vzhľad rámov a okeníc a je zodpovedné za degradáciu povrchovej úpravy a povrchu dreva.

 

POROVNANIE SLNEČNEJ ENERGIE

6 mesačný cyklus v Q-TRAC v Arizone = 5 rokov prirodzenej expozície v Taliansku

S Q-TRAC sa testovali povrchové úpravy s krycími farbami a transparentnými morenými povrchmi na rôznych typoch drevín. Okrem toho sa aplikoval aj test zrýchleného prirodzeného starnutia na povrchovej úprave na Accoya (molekulárne modifikované acetylované drevo). Výkon bol mimoriadny.

 

DLHOTRVAJÚCA KVALITA

Na základe tejto presnej a prebiehajúcej analýzy výkonnosti našich produktov z pohľadu trvácnosti a tiež vďaka využitiu skúseností získaných zo svojej zákazníckej základne ponúka ICA záruku na novo vyrobené vonkajšie rámy a okenice, v závislosti od postupu povrchovej úpravy a typu použitého dreva.

Produkty použité v garantovaných povrchových úpravách sa analyzujú, testujú a vyvíjajú v laboratóriách ICA R&D  už viac ako desaťročie.

Takto môže spoločnosť overiť efektívnosť odolnosti svojich náterov a následne garantovať životnosť po viac ako 10 rokov.

Testované a garantované povrchové úpravy sa vzťahujú na vrchné lazúry typu PLUSNanotech.